Privacy Policy en cookies

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Noa May B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden
 • wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Noa May B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels en voor het laatst aangepast op 10-01-2023.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door je worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Orderhistorie
 • Nationaliteit
Toegang account omgeving
Met ons klant account kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.
Doeleinden
 • Afhandelen bestelling – Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer – Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw betaalgegevens.
 • Communicatie – Om de communicatie omtrent je bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Uitvoering wettelijke plicht – Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Marketing (indien toestemming) – Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.
 • Fraude Preventie – Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.
Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van je bestelling, kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover lees je meer in deze privacyverklaring.
Reclame
Wij kunnen je na jouw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Noa May.
Contact en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail, telefoon, WhatsApp en social media). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief/e-mail kan gepersonaliseerde onderdelen bevatten en bevat een link waarmee je, je kunt afmelden.
Publicatie
Wij publiceren je klantgegevens niet.
Verstrekking aan derden
Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een verkoper op ons platform, zal deze verkoper jouw persoonsgegevens verwerken voor het afhandelen van jouw bestelling. De veilige verwerking van je gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen Noa May en de partner.
Neem contact op met de desbetreffende verkoper voor meer informatie over hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.
Cookies
Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Noa May maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies. Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van deze partijen.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze website te lezen, voordat je van deze website gebruik maakt.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens

Noa May B.V.
Valeriusstraat 13
2517HM Den Haag
info@noamay.nl

Ontvang 10% korting
als welkomstcadeau

Wij houden jou op de hoogte van onze nieuwe producten en exclusieve aanbiedingen.